Hoover Concepts

Engineering & fabricage

De kracht van engineering in Textiel Architectuur

Ons ingenieur berekent voor elke constructie tevoren alles statische en dynamische belastingen van de constructie en het membraan. Zelfs van èlke cm2 worden de belastingen nauwkeurig in beeld gebracht. Deze statische berekeningen bepalen uiteindelijk de benodigde treksterkte van het materiaal. Als draagconstructie wordt doorgaans gekozen voor een combinatie van staalconstructie en RVS316 (staal)kabels. Het ontwerp kan vrij worden gekozen, zolang de gestelde geometrische en constructieve verbindingspunten limieten in acht worden genomen. Uiteraard zijn ook dragende constructies van aluminium, RVS of staalconstructies denkbaar.

Nadat de statische berekening is goedgekeurd door de bouwautoriteiten, worden de constructietekeningen gemaakt. Vooral met betrekking tot ontwerpelementen moeten deze worden afgestemd met de planner en de opdrachtgever. Naast de nauwkeurige geometrie van het membraan is het van belang dat er voldoende bevestigingspunten voor montage- en klemgereedschap aanwezig zijn. Over het algemeen worden de constructie en het membraan volledig installatieklaar voorbereid, vergelijkbaar met een prefab huis in de fabriek.

Fabricage van de constructie en het membraan

De definitieve zeiltekeningen en snijplannen van het doekmateriaal kunnen nu opgemaakt worden.  Op basis van de geometrie vereist door de statische omstandigheden en/of architectonisch bedoeld, wordt het lay-outmodel ontwikkeld met behulp van speciale AutoCad-programma’s. Voorafgaand hieraan moet de treksterkte van het geleverde materiaal worden bekeken of worden getest. Het uitzettingsgedrag van het gebruikte materiaal moet worden bepaald door biaxiale tests. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de constructie na montage kan worden gespannen zoals berekend. Veelal worden deze gegevens vanuit de leveranciers van het membraan / doekmateriaal voorzien.

De enkele sjablonen worden gesneden door automatische snijplotters. Verschillende lasprocessen voor ETFE, PTFE of PVC/Polyester en andere vereisen moderne machines, maar vooral opgeleid personeel, is essentieel in de vervaardiging van het membraan. Het lasproces vereist – afhankelijk van de materialen – een passende continue interne kwaliteitscontroleprocedure om te garanderen dat de naden de berekende belastingen veilig aankunnen. Een kwaliteitscontrole zou anders moeten zijn voor bijvoorbeeld ETFE- of glas/PTFE-projecten, aangezien dit materiaal gevoeliger is voor het afhandelen van fouten dan PVC/PES.

Nadat het lasproces is voltooid, moet er een eindinspectie plaatsvinden. Zowel optische controles als meetcontroles zijn noodzakelijk. Binnen onze zeilmakerij wordt er tijdens de productie nauwkeurig gekeken naar de veiligheid van de verwerking van het materiaal. Scherpe onderdelen op de werkvloer of in de verpakking van het membraan zou deze anders kunnen beschadigen. Over het geheel genomen moet het membraan worden gevouwen en verpakt volgens een vast proces. Dit is enerzijds nodig om het onnodig uitvouwen en verplaatsen ter plaatse van de installatie te voorkomen. Anderzijds wordt over het opvouwen van het membraan tevoren al nagedacht in functie van de finale installatien van het membraan. Een membraan van enkele honderden vierkante meters en met een gewicht van 900 gr/m2 is niet zomaar te verplaatsen. On samenspraak met engineering, de zeilmakerij en het montageteam van HOOVER Concepts® wordt het inpakproces tevoren nauwkeurig besproken.